عذاب وجدان

دختر قشنگم

مامان خیلی ناراحته... یه مدته بهانه گیر شدی و لجبازی می کنی و من تا جایی که بتونم باهات راه میام ولی معمولا شبها دیگه کم میارم و دعوات می کنم. بعضی وقتها دعواهام کوچولویه ولی بعضی وقتها مثل دیشب خیلی بد دعوات می کنم. سرت داد می زنم و یادم میره تو هنوز سه سال هم نداری و خیلی کوچولویی. دیشب خیلی سرت داد زدم و تو هم خیلی گریه کردی بعد هم از اتاق اومدم بیرون و بابا سروش لباس تنت کرد و خوابوندت. بعد که اومدم دیدم اونقدر معصومانه خوابیدی حالم از خودم بهم خورد که چرا انقدر سرت داد زدم و نشستم یک ساعت گریه کردم و خودم رو دعوا کردم. هر وقت عصبانی میشم و دعوات می کنم پشیمون میشم و با خودم میگم دفعه ی بعد خودم رو کنترل می کنم ولی بعضی وقتها یادم میره. می دونم بعضی وقتها بااااید بچه ها رو تنبیه کرد (روش صحیح) یا جدی باهاشون برخورد کرد ولی نه اونجوری که من سرت داد و بیداد کردم. اعصابم خیلی خرابه، همه اش دارم خودم رو سرزنش می کنم. ببخشید دختر کوچولوی ناز و خوبِ مامان. سعی می کنم دیگه این کار رو نکنم. ببخشید خوشگلم ناراحت

/ 4 نظر / 29 بازدید
مامان گلی

امروز دخترم بامن بود نه بهانه گرفت نه اذیتم کرد خیلی خوب بود[قلب][قلب]

مامان یاسمین زهرا

عزیزم برا منم پیش میاد!حقشونه[نیشخند]ناراحت نباش[شیطان]

اعظم مامان آوین

سلام ماشالا به کیمیا جونم چقدر عوض شدی خاله . مشخصه که شیطون تر شدی . ماشالا . مامانی غصه نخور این اتفاق برای همه مادرا می افته بچه های این دوره و زمونه شیطون و ما مادرا کم اعصاب .خودتو سرزنش نکن .درست میشه . .[ماچ][ماچ]

تکتم ( دکتر آشپز )

همه زندگی ناز و نوازش نیست. همش بوسه مامان نیست. همیشه همه خریدار لجبازیهای آدم نیستن. بهتره دخترت اینا رو تو خونه یاد بگیره تا بعد توی زندگی ضربه بخوره. نگران نباش کوچولوهای باهوش ما خیلی خوب متوجه عشق ما هستند. این عصبانیتها برای بچه لازمه به شرطی که همیشگی نباشه.[ماچ]