سپندار مذگان 92

دخترم امروز روز عشقه.

البته برای من هر روز روزِ عشقه وقتی در کنار کسانی هستم که دوستم دارن و دوستشون دارم. مامان و بابای گلم. برادرهای مهربونم که بهترین برادرهای دنیا هستن. پدر شوهر و مادرشوهرِ خوبم. دوستهای عزیییییییزم و ... همسر مهربون و دختر خوشگلم. من بزرگترین سرمایه های دنیا رو دارم و امیدوارم قدرشون رو بدونم. عاشقِ همه تونم. واقعا از تهِ دل همه تونو دوست دارم و اگه کم کاری و کم لطفی می کنم ببخشید. قلبقلبقلب

/ 3 نظر / 30 بازدید
مامان گلی

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] این قلبها هم برای تو میتپه[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل] ا

مامان یاسمین زهرا

همیشه عاشق باشید[قلب]

mahyA

تولد عروسک خانم شیرین زبون و دوست داشتنی مبارک باشه[قلب]