...

پست جهت اعلامِ وجود نیشخند

مامان بزی لباس پوشیده سبد هم برداشته بره برای شنگول و منگول و حبه انگور بَه بَه بخره!

در حالِ تماشای سی دیِ بانی نی که موردِ علاقه اش هست

اینم لینک یه فیلم از کیمیای چند روزه

/ 5 نظر / 10 بازدید
فریبا

وجودتو قربون عزیزم[بغل] وای چه کوچولو بودی با اون صدای نازکت[قلب][ماچ][ماچ][ماچ]

ونوشه و عمو جون

چادرشو ببین شیکر شیکرااااااااااااا سبدشو داشته باش[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] مامانش بعد این همه مدت ذوق کردیم حسابی بازم فیل بزارید خووووووووووووووووووووووووووووووو الان که وقت شیرین کاراشه حسابی فیلماش دیدنیه خوووووووووووووووووووووووووووووووووو البته من غیرت دارمااااااااااااااااااااااااااااافیلم سانسور شده بزاردیا با چادر حجاب کامل خووووووووووووووووووووو [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند] تو کجایی که دلم سر به بیابون نزنه...یازم فیلم میخوایمممممممممممممممممممممم همه بیایدد کیمیا رو ببیند اولین حرفی که بعد دیدن فیلم زدم[نیشخند]

بهناز

ماشالا بزرگ شده به سن تکلیف رسیده ، چادر می پوشه [نیشخند]

محيا كوچولو

مامان بزي زرنگ مواطب گرگ ناقلا باش[چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک]ر

مامان گلی

روز کودک مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب]