دو سال و 10 ماهگی

دخترک به همین سرعت و به همین راحتی! دو سال و ده ماهه شد. فقط 2ماه تا سه سالگیِ دختر کوچولوی من مونده و من فکر می کنم هنوز از تولد دو سالگیِ دخترک یک هفته بیشتر نگذشته!

سه سال پیش این روزها دنبالِ تکمیلِ وسایلِ اتاقِ دخترم بودم و امسال، این روزها، دنبالِ خرید وسایلِ موردِ نیازِ مهدکودکِ دخترک. سه سال بعد چطور؟؟ کوچولوی دوست داشتنیِ مامان، عاشقتمقلبماچ

/ 2 نظر / 23 بازدید
مامان گلی

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]اینقدر زود میگذره که یک روز میبینی داری براش جهیزیه درست میکنه[لبخند]

دختر آسمونی

زمان خیلی زود می گذره. دارم به این فک می کنم که دخترک من هم سه ساله میشه و من هم دلم برای این روزها تنگ میشه. [قلب]