چهل ماه بعد...

دخترکِ 2 ماهه

و حالا دخترکِ 42 ماهه

/ 7 نظر / 117 بازدید
مامان یاسمین زهرا

وایییییی چه قشنگگگگگگ[ماچ][ماچ]

خاله حديثه

[گل][قلب][قلب][قلب]

عموامیر ونوشه

ای جان اینجارو باش[ماچ]بوس برا دو ماهه بودنت

نونو

ای جونمممم..من همونم که تو گروه فریبا جون پرسیدم مامان کیمیا هستین[خجالت] عشقِ دخملتون عشق

فریبا

چه باحاله این عکس[قلب]

ا یاین قلی زا ده

خوا بی دنش خیلی خوب.لباسسفید ش خیلی خیلی خوب.افرین بهکمییا[ماچ]