چهارشنبه سوری 91

هوا بس ناجوانمردانه سرد بود به همراه بارون شدید. ولی ما زیر همون بارون آتیش روشن کردیم اونم چه آتیشی. دخترک هم فقط می خواست بره نزدیک آتیش و از روش بپره. قربونت بشم که انقدر بزرگ شدی. پارسال اصلا نمی فهمیدی آتیش و پریدن چیه. فدای تو

/ 1 نظر / 35 بازدید
یسنا

الهییییی... چه ناز محو نگاه کردن به آتیش شده![بغل][بغل][بغل]