29 ماهگی

دیروز دخترک 29 ماهه شد. یعنی دو سال و پنج مااااه است مادرم. قلب

/ 3 نظر / 20 بازدید
مامان گلی

به مبارک باشه مامان تنبله[قلب] دخترم یک خانم به تمام معنا شده[ماچ][بغل]

خاله هدی یاسمین زهرا و محمد کوچول

مبارک باشه نخودی خومزه[ماچ]