11ماه شدی. به همین زودی. یعنی آخرین ماهگرد تولد دخترکم. از ماهِ دیگه سنت به سال میرسه. باورش سخته. دخترکی که 11ماه پیش با ورودش به این دنیا زندگیِ منو عوض کرد حالا خانمی شده. باید کم کم به فکر تولد یک سالگی ات باشم گلم.

مامان گلم باز هم هنر به خرج داد و ما رو شرمنده کرد...