بعد از 11ماه بالاخره کش و گیره و گل سر روی سر دخترکم موند. کوچولو که بود هر چی میخواستم به موهاش بزنم کنده میشد. آخه موهاش مثل مامانش خیلی نرم و لختِ. خودمم هنوز با اینکه موهام رنگ و مش و... داره ولی هر گیره و تل و ... روی سرم نمی مونه. جیگرشو بخورم که انقدر نازِ.

پ.ن: 19بهمن می خوایم بریم تهران. بعدش هم شاید بریم رشت. آخه عروسیِ دختر دایی امِ. خوش بگذره بهمون نیشخند