سلام دوست جونا. ببخشید که این مدت نبودیم. هم تنبل شدم هم سرمون گرم بود. همه اش نذری پزون و مهمونی و ... اومدیم با کلی عکس و خبر.

خوب از کجا شروع کنیم...

عکس مربوط به سه شنبه 27/10/90 که خوشگل خانم داره دور مبل می چرخه