هر روز یک کار جدید می کنی کوچولوی مامان. دیشب تونستی دور بزنی و از روی شکم به پشت بخوابی. روی شکمت هم که می خوابی دور می زنی و اطرافت رو نگاه می کنی و دست و پا می زنی که بری جلو. چقدر قشنگه این لحظه ها. احساسی که تا حالا تجربه نکرده بودم. هیجانی که از کارهای جدیدی که می کنه بهم دست میده رو نمی تونم توصیفش کنم. خیلی باحالهههههههههه. جیگر مامان.