واااااااااااااای... دندون هات پشت سر هم داره در میاد. پس همینه که دخترکم باز چند روزی کلافه بود، همه اش از من آویزون بود، درست غذا نمی خورد و... الهی فدای اون دندون های خوشگلت بشم. فکر می کردم فقط دیدن دندون اول برام هیجان داره، ولی هر کدوم که در میاد و می بینم ذوق زده میشم. تقریبا یک ساعت پیش وقتی گذاشته بودمت روی بالشت تا به زور بخوابونمت و تو نمی خواستی بخوابی و داد می زدی، دندون پنجم رو هم دیدم. چنان جیغی کشدییییییییییم نیشخند از دندون های ردیف بالاست. قربونت بشم من. آآآآآآآآآآآآااخ که چقدر دوست دارم فشارت بدم. الان هم از بس شیطونی کردی و ناز ریختی حسابی خسته شدی و یه کوچولو شیر خوردی و خوابت برد. دوستت دارم نفسم. راستی امروز کیمیا 9 ماه و 9 روزش بود لبخند