امروز با کمی تاخیر دخترکم رو بردم بهداشت برای چکاپ 9ماهگی. بعد از اینکه وزن و قد و دور سر رو گرفتن، خانمِ گفت به نسبت قبل کم وزن گرفته. البته گفت قد و دور سرش خوبه، وزنش هم کم نیست ولی به نسبت وزن تولد و منحنی، یه کوچولو وزنش کم اضافه شده. خلاصه گفت باید تقویتش کنم نیشخند گفت توی سوپ و فرنی اش کره و خامه بزنم تا غذاش مقوی باشه. و گفت اگه حوصله دارم 2هفته دیگه دوباره ببرمش بهداشت که وزنش رو چک کنن. بیچاره دخترم تقویت نمیشه. وزنش 10 کیلو 600، قد 75 سانتی متر.