امروز 90/09/09 بود و این یعنی دخترکم 9ماهه شد. خیلی جالبه, مگه نه؟؟

چیز دیگه ای که این تولد 9ماهگی رو جالب کرده اینه که دخترکم 9ماه توی شکمم با ما بود و 9ماه در آغوش ما. یعنی یک سال و نیمِ که دخترمون با ماست.

و نکته ی بعدی این که آخرین ماه تولد تک رقمی دخترکِ.

عزیزم خیلی دوست داریم. تولدت مبارک

پ.ن: مامان گلی(مامان من) بعد از کیمیا مریض شده و حالش خوب نیست. امروز یک سر رفتیم پیشش. میگه نریم اونجا که کیمیا دوباره مریض نشه. زود خوب شو مامان گلی جونم