آخ جون دوربین!

من طرفدار این خانم هستم ( البته دوم شد)

بفرمایید جعبه دستمال کاغذی

رفته بودم تولد ولی از گرما عرق کردم موهام اینجوری شد (یعنی مامانم اینجوری کرد)

آآآآآآآآآآآاای کمک. یکی منو در بیاره

به به چه کیفی داره

.

.

.

توضیحات اینجانب (مامان میترا):

1- دخترکم علاقه ی شدیدی به خوردن دستمال کاغذی, مقوا, کاغذ و... کلا از طعم کاغذ خوشش میاد.

2- تشکر از مامان گلی و باباجون به خاطرِ تاب دادنِ دخترکم. وقتی تاب دادن رو متوقف میکردن کیمیا خودش رو تکون  میداد و صدا در میاورد یعنی تابم بدین.

3- چند روزی است که خیلی عرق می کنه مخصوصا سرِش. امروز ظهر که خوابید و بیدار شد تشکِ تخت کامل خیس شده بود.

4- خوشحالم از نتایج آکادمی موسیقی گوگوش