به گفته ی دکترِ کیمیا, امروز دخترکم رو بردم برای آزمایش خون و ادرار. دکتر بهم گفت از پاش خون می گیرن ولی توی آزمایشگاه کش بستن دورِ دست دخترم و از دستش خون گرفتن. من از ناراحتی داغ شدم و دخترکم نه به خاطر آمپول بلکه به خاطر ترس از آقایون زد زیرِ گریه(یه خانوم ازش خون گرفت ولی یه آقا دستش رو گرفت که تکون نده). قربونش بشم. اون لحظه به مادرهایی فکر کردم که نی نی هاشون مریض هستن و همه اش آمپول و آزمایش و عمل و... خیلی سخته. امیدوارم همه ی نی نی های مریض خوب بشن.