امان از دستِ این تنبلی! چقدر بدِ مامانِ آدم تنبل باشه. این مامان خانم قرار بود وقتی من به دنیا اومدم و هنوز نوزادم منو ببره آتلیه و عکس بگیره ولی این کار رو نکرد. حالا می گیم اون موقع حالش خوب نبود. ولی قرار بود هر ماه من رو ببره آتلیه و عکس بگیره تا 1 سالگی ام. ولی این کار رو هم نکرد. گفت 6ماهگی می برمت ولی... گفت عروسیِ دخترعمه اش منو می بره و 3 نفری عکس می گیریم... آخه من چیکار کنم از دستِ این مامانم؟؟؟ می خوام باهاش قهر کنم. توی عروسی من رو نشونده رو صندلی 2تا دونه عکس گرفته که من فکر کنم رفتم آتلیه! یکی به این مامانم بگه من دارم بزرگ می شم, اگه عکس نگیره بعدا خودش پشیمون می شه!

پ.ن: (نوشته شده توسط مامان میترا) دخترکم امروز اولین گازِ رسمی اش رو گرفت. دستِ من رو گاز گرفت و جای 2تا دندونِ خوشگل رو دستم موند که بعد از گذشت چندین ساعت هنوز هست. در ضمن فسقلیِ مامان نیش گون هم میگیره و مامانش کلی حال می کنه.