امان از دست این مودم که خراب شده و رفته گارانتی. حالا کی برگرده معلوم نیست. دخترک شیطونم هر روز شیطون تر و البته شیرین تر میشه. شبها که میخواد بخوابه 1ساعت فیلم بازی می کنه و ناز میریزه که نخوابه. صبح زودتر از قبل بیدار میشه و نمیزاره من بخوابم. همه جا توی خونه دنبال من سینه خیز می کنه و میاد. وقتی می خوام برم بیرون و دارم لباس می پوشم مثل گربه ها میاد به پاهام می چسبه و گریه می کنه. می ترسه با خودم نبرمش. عکس های جدیدش هم باشه وقتی مودم اومد.