فداش بشه مامان. دختر به این گلی و ماهی هیچ کس نداره. انقدر خوبه این دختر. همه عاشقِ اخلاق خوبش می شن. ماچ ماچ دخترم.

دارم آبگوشت می خورم

دااالی

فکر می کنیم!

می خندیم

قورباغه می خوریم