چهار سال عاشقی... بالا و پایین زیاد داشتیم. هم شادی هم غم. هم قهر هم آشتی. همه چیز کنار هم قشنگ بوده. خیلیییی دوستت دارم دختر ناز مامان