امروز دخترِ نازم رو بردم سینما، فیلمِ شهر موشها. یه مدت بود وقتی من میخواستم برم سینما کیمیا هی سوال می پرسید کجا میخوای بری؟ منم میام. منم بهش گفتم اگه فیلمی باشه که برای بچه ها خوب باشه می برمت. تا اینکه دو روز پیش فهمیدم شهر موشها اومده، سریع بلیط گرفتم و امشب خانوادگی رفتیم سینما. قیافه ی کیمیا دیدنی بود، هیجان و ترس با هم قاطی بود. اوایل فیلم خوشحال بود و می خندید، ولی کم کم خسته شد و بهانه گیری کرد تا به جای هیجانی فیلم رسید و دوباره ساکت شد. کلا از سینما خوشش اومد. البته بیشتر از کیمیا من هیجان زده و خوشحال بودم، هم به خاطر فیلم هم به خاطر کیمیا. خلاصه به ما که خیلی خوش گذشت. توصیه می کنم اگه فکر می کنین بچه هاتون توی سینما حوصله شون سر نمیره حتما این فیلم رو به همراه بچه ها برین.