دیشب 4امین سالگرد ازدواج من و سروش بود. 4 سال پیش وقتی به سروش بله گفتم اصلا فکر نمی کردم یک روز قرارِ مادر بشم. امسال 3نفری جشن گرفتیم. نفر سوم یک کمی شیطونی کرد قلب ولی حضورش لذت بخش بود