دخترکم، این روزها دلم خیلی غم داره، حوصله ی کاری رو ندارم، فقط دیدنِ تو آرومم می کنه. اگه تو نبودی حتما همه ی این روزها رو فقط می خوابیدم. یه بغضِ گنده همه ش توی گلومه...بعضی وقتها با خودم میگم چرا تو رو به دنیا آوردم که بعد تو هم مثل من این روزها رو تجربه کنی و درد و غم ها رو ببینی... امسال روزهای بد زیاد داشتم، دعا می کنم با یه خبرِ خوب همه ی این غمها و روزهای بد تموم بشه.

خیلی دوسِت دارم دخترِ گلم. امیدوارم هیچ وقت این دردها رو تجربه نکنی