دخترِ گلم، همیشه یادت باشه نزار هیچ چیز و هیچ کس حق تو رو بخورن یا بهت زور بگن. این تویی که باید برای خودت ارزش قائل بشی تا بقیه هم حسابِ کار دستشون بیاد. بعضی وقتها و بعضی جاها هر چی تو خودت رو عقب بکشی، طرفِ مقابل میاد جلوتر، پس حواسِت باشه با کی چجوری رفتار کنی. تا جایی که جا داره صبر کن و سعی کن بدون دعوا و درگیری و دلخوری به طرفِت حالی کنی که کارِش اشتباهه، ولی اگه دیدی فایده نداره به هیچ وجه از حقِت نگذر. حسابِ طرف رو بزار کفِ دستش. اینا توصیه های یه مامانِ خیلییی صبورِ که وقتی قاطی کنه میزنه همه چیزو خراب می کنه D:

* دیروز با مدیر عامل شرکت دعوا کردم و اومدم بیرون. خیلی خوشحالم چون نزاشتم بیشتر از این به من و عملکردم توهین بشه.