برای هزارمین بار به خودم قول میدم که الکی و وقتی از جای دیگه خسته و کلافه ام دعوات نکنم! ناراحت

مرسی که خیلییییییی مهربونی و زود فراموش می کنی... خیلی دوسِت دارم دخترم. هر کاری می کنم فقط و فقط به خاطره تو می کنم. ببخشید که مامانِ خوبی نیستم ناراحت