دخترِ نازم، 2 ماه از سه سالگیت مثل برق و باد گذشت. هر روز داری بزرگ تر میشی و رفتارت عوض میشه. این روزها حساااااااااابی خودکفا و خود رای شدی. زود رنج شدی و نازِت خیلیییییییییی زیاد شده. زود از دستم ناراحت میشی و مثل قبل حاضر نیستی به راحتی منو ببخشی و باهام آشتی کنی. وقتی حرصِت میگیره قیافه ت دیدنی میشه و من عاشِقِ اون لحظه ام. کنجکاوی هات عوض شده و حرفهای خنده داری میزنی که اینجا نمیشه گفت نیشخند خلاصه اینکه داری بزرگتر میشی نفسِ مامان. عاشِقِتم قلبقلبقلب