دیروز 9 فروردین 93 تولد 24 سالگی داداش کوچولوی دوست داشتنیم و 37 ماهگیِ دختر نااااااااازم بود. نمی دونم قبلا گفتم یا نه ولی تاریخ تولد کیمیا جالبه. روزِ تولدش با روزِ تولد داداش کوچیکم یکیه، برجِ تولدش با داداش بزرگم. لبخند

کیمیا: 89/12/09

مسعود:63/12/28

مهرداد: 69/01/09