دختر گلم دیروز مامان گلی رفت رشت. هر چی تو گفتی منم باهات میام خونه خاله اعظم فایده نداشت و تو رو نبرد نیشخند حالا مامان میترا هم حسابی هوایی شده و دوست داره بره رشت. دلش برای همه تنگ شده. امیدوارم بتونیم به زودی بریم و امیدوارم به مامان گلی خیلی خوش بگذره. فکر کنم هنوز نرسیده حسابی دلش برات تنگ شده. این مدت که مامان گلی نیست ما مهمونِ مامانی شدیم. دختر خوبی باشی و مامانی رو اذیت نکنی.

اینم یه سری عکس از نوروز 92


المان های نوروزی مشهد

از این پیرزنِ می ترسید

اینم دختر شیطونم که داره روی دیوار تاب تاب می کنه