به نظرم شیرین ترین اتفاقی که بین مادر و فرزند میوفته شیر دادن به بچه است. کارِ خیلی خاصیه. هیچ وقت تکراری نمیشه. همیشه قشنگه. هر دفعه قشنگتر هم میشه.  یه حسِ خاص که فقط مادرها درک می کنن. فوق العاده است. توصیف نشدنی. هر چی بگم کم گفتم.