می دونم یه کم دیر تصمیم گرفتم ولی ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. می خوام از خاطرات دخترم با مامان و باباش اینجا بنویسم. الان هم بابا سروش خوابه هم دختر نازم کیمیا. اینم از شروع کار. ببینیم چی میشهلبخند