من: عشقِ من کیه؟

کیمیا: (با دست میزنه روی سینه اش) من

من: عُمرِ من کیه؟

کیمیا: من

من: نفسِ من کیه؟

کیمیا: من

.

.

.

من: من مامان میترای کیم؟

کیمیا: کیما (کیمیا)

.

.

.

من: مامان میترا رو دوست داری؟

کیمیا: (سرش رو به یه طرف کج میکنه) هاااااا (قربونِ اون هاااااا گفتنت)

من: چند تا؟

کیمیا: دَ تا (ده تا)

و...

اینم یه عکسِ داغ که همین الان گرفتم!

اینم وقتی 8ماهه بود و برای اولین بار اینجوری خوابید