کیمیا آب بازی رو خیلی دوست داره. بعضی وقتا که ناراحته و داره غر می زنه می برمش آب بازی کنه و خوشحال بشه. اینم گزارش تصویری آب بازی

بیرون رو نگاه می کنه ببینه کسی هست باهاش بازی کنه لبخند

 

خوشحال از موفقیت در آب بازی