دخترکم اولین سرمای زندگی شو خورد. البته من و مامان گلی هم همراهیش کردیم چشمک 2روز پیش با عطسه شروع شد و بعد به آبریزش بینی و چشم رسید. بی حالی و کمی تب. خیلی سخته بچه ی آدم مریض باشه. چی می کشن اون پدر مادرایی که  نی نی هاشون مریضی های بدی دارن. امیدوارم همه شون زود خوب بشن. چون خودمم مریض شده بودم رفتم خونه ی مامانم تا از اون کمک بگیرم که فهمیدم اونم مریضه. خلاصه 2روز مریضی خونه ی مامان سپری شد و با حالی نسبتا خوب برگشتیم خونه. دعا می کنم هیچ مامان و نی نی با هم مریض نشن لبخند