این جورچین رو خودش از توی مغازه انتخاب کرد و مامان گلی هم براش خرید

داره مسواک میزنه

اینم کفش هایی که براش خریدیم. قهوه ای رو خودم خریدم. اون 2تا صورتی ها رو مامان گلی

این لباس رو هم مامان گلی براش خرید

پ.ن: زمستان داره آخرین زورهاش رو میزنه. از صبح داره برف میباره