چقدر زود گذشت...

تند تند داری بزرگ میشی...

فکر می کنم همین دیروز بود, نه یک سال پیش...

می ترسم لحظه های تلخ و شیرین این روزها رو فراموش کنم...

یک کوچولوی 51سانتی که 100% محتاج مادرش بود حالا شده یک خانم 80سانتی که خیلی کمتر از قبل به مامانش احتیاج داره... شاید حالا مامان بیشتر به تو احتیاج داره...

روز تولدت ثانیه به ثانیه یاد اون روز قشنگ میفتادم...

پارسال یه همچین روزی نافت افتاده بود و مامان گلی تو رو برای اولین بار برد حمام...

کیمیاااااااااااااااااااا چیکار کردی با ما... با زندگی مون... با اهدافمون... با آینده مون...

دوستت دارم