تا اطلاع ثانوی به دلیل سرعت پایین اینترنت و گرفتاری های شخصی نمی تونم آپ کنم و به وبلاگاتون سر بزنم. البته خیلی طول نمی کشه, تا سه شنبه صبر کنین میام.